Programele naţionale derulate de DGAFIMM sunt:

Pe lângă aceste programe, direcţia de specialitate a ministerului a implementat:

  • Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri (PREIMM), program finanţat prin Contribuţia Elveţiană şi derulat de DGAFIMM în parteneriat cu CEC Bank, şi care constă în acordarea de credite pentru investiţiile realizate de IMM-uri;
  • Programul ROMÂNIA HUB – ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI, program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.