Subscrisa Asociatia Centrul Incubator de Afaceri –  CIAf  cu sediul in Sos Oltenitei 225 A,pav I, sector 4, cod postal 041309, telefon/ fax 021/3321556 , www.ciaf. ro , inregistrata la Registrul de Fundatii si Asociatii sub nr 25 din 25.06.2003, cod de inregistrare fiscala R015602853 cont nr. RO71CARP0453P0067182RO01, deschis la Patria Bank, Bucuresti, reprezentata de catre Presedintele Simion Constantin Gheorghe, in baza prevederilor art. 17 , pct. 2 din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de 15.06.2022, ora 11.00, la sediul din Sos. Oltenitei 225 A, sector 4, sala Mihai Viteazul (nr 17) cu urmatoarea

Ordine de Zi

  1. Raportul CD privind activitatea desfasurata de CIAf  in perioada anterioara;
  2. Excluderea din asociere a membrilor – Anexa nr. 2 (conform tabelului anexat)
  3. Imputernicirea dlui Simion Constantin Gheorghe in vederea reprezentarii CIAf cu puteri depline in fata oricarei entitati fizice si juridice;
  4. Modificareaa si actualizarea Statutului Asociatiei Centrului Incubator de Afaceri – CIAf. Conform art. 17 pct. 2, alin. 4 din Statutul Asociaţiei, Adunarea Generala este statutara daca la lucrarile sale sunt prezenti cel putin o treime din cei prezenti, iar pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale trebuie adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17, pct.2, alin 5, se iau în prezenţa a 50 +1 din numărul membrilor cu drept de vot. Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

PRESEDINTE  CIAF