Convocarea AGA CIAf

Subscrisa Asociatia Centrul Incubator de Afaceri –  CIAf  cu sediul in Sos Oltenitei 225 A,pav I, sector 4, cod postal 041309, telefon/ fax 021/3321556 , www.ciaf. ro , inregistrata la Registrul de Fundatii si Asociatii sub nr 25 din 25.06.2003, cod de inregistrare fiscala R015602853 cont nr. RO71CARP0453P0067182RO01, deschis la Patria Bank, Bucuresti, reprezentata de […]

proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor […]

Programul „În stare de bine”: Apelul În Stare să Ajut 2022 acordă finanțări de 350.000 de euro pentru inițiative dezvoltate în sprijinul migranților

În contextul crizei umanitare generate de conflictul din Ucraina, programul În Stare de Bine s-a alăturat inițiativelor naționale și a lansat apelul În Stare să Ajut 2022, destinat inițiativelor dezvoltate în sprijinul migranților. Apelul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații și Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică).  Bugetul total al apelului este de 1.750.000 […]

Se modifică legea economiei sociale. Proiectul de OUG, în consultare publică!

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat pe 10 martie 2022, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială. Potrivit notei de fundamentare, printre modificările propuse se numără: redefinirea domeniului economiei sociale; completarea categoriilor de persoane juridice care pot fi întreprinderi sociale; actualizarea rolului economiei sociale în: […]

Posibilitatea colaborării în proiecte de interes pentru România  a fost principala temă a întrevederii ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, Claudiu Năsui, cu delegația Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Mark Davis, director regional pentru România şi Bulgaria.

Discuțiile au vizat modalitățile de cooperare atât în ceea ce privește companiile mari, în care statul este acționar principal, cât și IMM-urile, BERD apreciind că România este o țară cu potențial pentru dezvoltarea unor proiecte importante, de consultanță și investiții. Totodată, există deschidere pentru a pune la dispoziția ministerului expertiza BERD în proiecte de restructurare […]

La data de 12 februarie 2021 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) nr. 2021/167 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional.

Modificările aduse de noul act normativ european au ca scop extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 654/2014, mai concret, în urma modificărilor aduse la actul normativ, Uniunea Europeană poate adopta măsuri (suspendarea cu promptitudine a concesiilor sau altor obligații) în cazul în care o procedură de reglementare a unui diferend nu poate fi […]

Ghidul Solicitantului pentru accesarea granturilor nerambursabile a fost lansat în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat pentru consultare publică  “Ghidul Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”. Observațiile și propunerile pot fi transmise în perioada 11.08.2020 – 24.08.2020 la adresa de email: secretariat.poc@mfe.gov.ro, acestea urmând să fie centralizate la nivelul Autorității […]

Lansarea procesului de consultare publică privind revizuirea politicii comerciale a UE – termen limita 15 septembrie

În contextul pandemiei de COVID-19 și a impactului asupra comerțului internațional, Comisia Europeană a lansat o revizuire a politicii comerciale și de investiții a Uniunii Europene, în vederea atenuării efectelor crizei provocate de coronavirus și a sprijinirii redresării economice. În acest sens, Parlamentul European, statele membre UE, părțile interesate și societatea civilă sunt invitate să […]

Ordin al Ministrului, implementarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse

  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului, implementarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse. “Programul […]