#MEAT revine la Paris pentru târgul internațional de turism „Le Salon Mondial du Tourisme”

România va fi promovată a doua oară în acest an la Paris, în perioada 14 – 17 martie a.c., în cadrul târgului internațional de turism „Le Salon Mondial du Tourisme”, unul dintre cele mai mari manifestări expoziționale europene de profil. Evenimentul se desfășoară la Paris Expo, Porte de Versailles, fiind adresat atât publicului larg, cât și specialiștilor […]

Participarea României la târgul internațional de turism din Viena

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) va promova, în perioada 14-17 martie a.c., destinația turistică România în cadrul târgului internațional de turism „Ferien Messe” din Viena, Austria. Pe parcursul celor 4 zile, atât profesioniștii din domeniu, cât și publicul larg, vor avea oportunitatea de a vizita standul țării noastre, organizat la cea mai importantă manifestare […]

Femeia Antreprenor

Femeia Antreprenor 2022 Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului […]

Info day – Fondul de Inovare

În contextul apelului deschis în cadrul Fondului de Inovare, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) în colaborare cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și Direcția Generală Acțiune Climatică (DG CLIMA) organizează în data de 29 februarie 2024, la sediul MEAT, Calea Victoriei, nr.152, Sala 327, o zi de informare dedicată FONDULUI DE […]

Parteneriat PR BI 2021-2027 – Lista finală a entităților admise în cadrul structurii parteneriale pentru elaborare și implementare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a constituit Parteneriatul PR BI 2021-2027 ca parte a procesului de elaborare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027. Formarea Parteneriatului PR BI a presupus într-o primă etapă deschiderea unui apel de candidaturi plecând de la o serie de criterii minime în baza cărora au fost selectați actorii relevanţi în plan regional și, ulterior, au fost transmise invitații de […]

Structuri de afaceri – incubatoare de afaceri 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat vineri, 2 februarie, o conferință de presă cu reprezentanții mass-mediei regionale. Principalele teme ale întâlnirii au fost lansările de apeluri de proiecte în cadrul celor trei programe gestionate, stadiul implementării acestora și oportunitățile de finanțare puse la dispoziția sectorului public și privat din regiune. „Până în […]

Veste bună pentru beneficiarii programelor Start-up Nation ediția a 3-a și Femeia Antreprenor 2022: MEAT prelungește termenul de depunere a cererilor de rambursare!

n urma numeroaselor solicitări ale beneficiarilor programelor Start-up Nation ediția a 3-a și Femeia Antreprenor 2022, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a decis prelungirea termenului de efectuare a cheltuielilor aprobate și de depunere a cererii de rambursare până la data de 15.11.2024, pentru ambele măsuri de sprijin. Ordinele ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului prin care […]

Convocarea AGA CIAf

Subscrisa Asociatia Centrul Incubator de Afaceri –  CIAf  cu sediul in Sos Oltenitei 225 A,pav I, sector 4, cod postal 041309, telefon/ fax 021/3321556 , www.ciaf. ro , inregistrata la Registrul de Fundatii si Asociatii sub nr 25 din 25.06.2003, cod de inregistrare fiscala R015602853 cont nr. RO71CARP0453P0067182RO01, deschis la Patria Bank, Bucuresti, reprezentata de […]

proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor […]