Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 50 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Data de începere a proiectului: 23.05.2019

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023

Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89  lei cofinanțare UE.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

 • ANOFM: Măsuri active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • ANPDPD: Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • ANPDPD: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • 7000 persoane cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă informate, consiliate și mediate în vederea angajării;
 • 200 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art.80 și 85 din Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • 200 spații de muncă adaptate;
 • 1 campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziționarea produselor asistive;
 • solicitări de decontare a voucherului;
 • vouchere decontate pentru persoane cu dizabilități non-NEET.

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.

Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada 23 mai 2019 – 28 februarie 2022:

 • 1603 persoane cu dizabilități incluse în grupul țintă care au beneficiat servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
 • 484 persoane cu dizabilități care au primit un loc de muncă, din care pentru 181 se finanțează subvenții conform art. 80 și  art. 85  din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • 703 vouchere eliberate;
 • 286 vouchere decontate;
 • 703 angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului încheiate;
 • lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, actualizată, disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro, incluzând, în prezent, un număr de 26 furnizori;
 • 639 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt instituțiile cărora se pot adresa;  
 • alocarea unui număr de telefon mobil destinat potențialilor beneficiari de voucher;
 • distribuirea de materiale informative referitoare la proiect;
 • elaborarea de infograme ce includ informații despre furnizori și pașii necesari de urmat în vederea obținerii voucherului au fost postate pe site-ul anpd.gov.ro;
 • 1 material video elaborat despre etapele de parcurs în vederea obținerii voucherului;
 • finalizarea activității de promovare prevăzută în proiect, respectiv două producții publicitare (spot video și spot audio) în scopul asigurării suportului de comunicare și publicitate al proiectului și activităților de comunicare cu partenerii;
 • difuzarea cele două producții publicitare (spot video la postul TVR 1 și N24, respectiv spotul audio la Radio România și Digi FM);
 • realizarea și transmiterea de Buletine Informative lunare destinate comunicării către asociațiile persoanelor cu dizabilități a informațiilor referitoare la progresul realizat în derularea proiectului.

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au domiciliul pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANPDPD (www.anpd.gov.ro) sau pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro).

Datele de contact beneficiar:

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, București

Tel.: +4(0) 213 100 789; Fax: +4(0)213 127 474

E-mail: registratura@anpd.gov.ro

Web: www.anpd.gov.ro