C O N V O C A T O R

Subscrisa Asociatia Centrul Incubator de Afaceri –  CIAf  cu sediul in Sos Oltenitei 225 A,pav I, sector 4, cod postal 041309, telefon/ fax 021/3321556 , www.ciaf. ro , inregistrata la Registrul de Fundatii si Asociatii sub nr 25 din 25.06.2003, cod de inregistrare fiscala R015602853 cont nr. RO71CARP0453P0067182RO01, deschis la PatriaBank, Bucuresti, reprezentata de catre Presedintele Simion Constantin Gheorghe, in baza prevederilor art. 17 , pct. 2 din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de 14.03.2022, ora 10.30, la sediul din Sos. Oltenitei 225 A, sector 4, sala Mihai Viteazul (nr 17) cu urmatoarea

Ordine de Zi

  1. Raportul privind activitatea desfasurata de CIAf  in perioada anterioara;
  2. Prezentarea Situatiei financiar-contabila a CIAf (executarea bugetului de  venituri  si  cheltuieli, bilantul  contabil pentru anul 2021).
  3. Primirea in asociere a noilor membrii – Anexa nr.1 (conform tabelului anexat) – ca urmare a Cererilor de  (conform Statut CIAf, art . 11 lit. c)
  4. Excluderea din asociere a membrilor – Anexa nr. 2 (conform tabelului anexat) – ca urmare a neparticiparii  la activitatile si intalnirile asociatiei CIAf  (conform Statut CIAf, art . 12 lit. a).
  5. Imputernicirea dlui Simion Constantin Gheorghe in vederea reprezentarii CIAf cu puteri depline in fata oricarei entitati bancare pentru a deschide cont si a intreprinde orice operatiune financiar-contabila in numele si pentru CIAf;
  6. Imputernicirea dlui Simion Constantin Gheorghe in vederea reprezentarii CIAf in relatia cu Ministerul Justitiei.
  7. Modificareaa si actualizarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Centrului Incubator de Afaceri – CIAf. Conform art. 17 pct. 2, alin. 4 si 5 din Statutul Asociaţiei .Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

PRESEDINTE  CIAf

Constantin SIMION

Constantin SIMION