Discuțiile au vizat modalitățile de cooperare atât în ceea ce privește companiile mari, în care statul este acționar principal, cât și IMM-urile, BERD apreciind că România este o țară cu potențial pentru dezvoltarea unor proiecte importante, de consultanță și investiții. Totodată, există deschidere pentru a pune la dispoziția ministerului expertiza BERD în proiecte de restructurare și diversificare economică precum și de îmbunătățire a guvernanței corporative.

În perioada următoare, dialogul va continua, urmând ca BERD și MEAT să analizeze punctual posibilele soluții la nevoile identificate.