Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat pe 10 martie 2022, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială.

Potrivit notei de fundamentare, printre modificările propuse se numără:

 • redefinirea domeniului economiei sociale;
 • completarea categoriilor de persoane juridice care pot fi întreprinderi sociale;
 • actualizarea rolului economiei sociale în: dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale,tranziția către economia circulară și inovarea socială, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice,accesul persoanelor din grupul vunerabil la resursele şi serviciile comunităţii;
 • introducerea întreprinderilor sociale ca beneficiar al mecanismelor de sprijinire, dezvoltate de către autoritățile locale;
 • modificarea condițiilor de acordare a atestatului de întreprindere socială, fiind diminuat procentul alocat rezervei statutare sau realizării scopului social la „minimum 70% din profitul/excedentul realizat”;
 • revizuirea obligațiilor întreprinderilor sociale privind termenul de comunicare a raportului de activitate anual, la 3 luni si realizarea accesului persoanelor interesate la documentele pe care acestea le transmit agentiei de ocupare, la cerere;
 • reglementarea modului de renunțare la statutul de întreprindere socială care se poate face prin notificarea agenției de ocupare;
 • clarificarea obligațiilor întreprinderilor sociale privind raportările anuale, ținând cont de data diferențiată privind încheierea anului calendaristic sau încheierea exerciţiului financiar specific categoriei de persoană juridică atestată;
 • modificarea criteriilor de acordare a certificatului de întreprindere socială de inserție prin eliminarea cumulului privind procentul de 30% din personalul angajat și timpul de lucru cumulat al acestor angajați, fiind prevăzută condiția alternativă de realizare a acestui procent, în vederea stimulării înființării de noi întreprinderi sociale de inserție;
 • introducerea unui capitol nou care conține măsuri de finanţare a întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție și mecanisme de sprijinire şi încurajare a acestora;
 • introducerea posibilității ca întreprinderile sociale să beneficieze de subvențiile prevăzute la art.80 și 85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • subvenționarea cheltuielilor cu formare profesională pentru angajații care aparțin grupului vulnerabil, în procent de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională, din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • acordarea accesului întreprinderilor sociale la sumele prevăzute la art.78, alin. (6) și art.123^1, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sumele rezultate urmare redirecționării unui procent de 3,5% din impozitul pe venit realizat de contribuabili.

Descarcă proiectul de OUG și nota de fundamnetare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 10.03.2022 – 19.03.2022.