Acest Program propriu de sprijin al IMMurilor nou infiintate, de catre CIAf, functioneaza din anul 2005 si pana in prezent avand ca scop:

  • crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;
  • promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;
  • creşterea numărului de locuri de munca şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă;

Alocarea acestor fonduri se face la cererea IMMului (numai in limita fondurilor disponibile ale CIAf), dupa cum urmeaza :

  1. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate in valoare de maxim 4000 lei /an/IMM, pentru plata chiriei;
  2. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, în valoare de maxim 3.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanţă specializate;
  3. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate pentru achiziţionarea de mobilier si servicii IT&C ;
  4. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate pentru găzduirea unui site web propriu al Incubatului în care să se prezinte activitatea acestuia, pe siteul CIAf.
  5. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubat, pentru rambursarea în limita a maxim 2.000 lei/an/IMM, a costurilor cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, curăţenie, deratizare-dezinsecţie);
  6. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru servicii precum: pază, curăţenie, secretariat, reparaţii curente etc.