Asociaţia Română a Electricienilor a fost înfiinţată în anul 2008 în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2006 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Asociaţia Română a Electricienilor este o organizaţie profesională şi funcţionează ca persoană juridică română de drept privat cu caracter nonprofit, ai cărei membrii sunt profesionişti din domeniul electric şi care au dobândit calitatea de membru în condiţiile prevăzute de Statutul asociaţiei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Calitatea de membru AREL poate fi obţinută numai de persoane fizice cu calificare în domeniul electric.
Statutul şi Regulamentul Intern, este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate să devină membri AREL.
Cererile de adeziune vor fi analizate şi aprobate de Comitetul Director, validarea ca membru urmând să se producă la următoarea Adunare Generală a AREL.

Reprezentant: Simtea Marinel.
Telefon: 0722622697;0744544886
Email: asociatia.electricienilor@gmail.com
Website: www.arel.ro