Femeia Antreprenor 2022

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

Beneficiarele pot obține maxim 200.000 lei/societate. Programul se derulează exlusiv online, pe platforma granturi.imm.gov.ro

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI FEMEIA ANTREPRENOR, EDIȚIA 2022, PRECUM ȘI ANEXELE ACESTEIA:

MODELE DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

MANUAL FEMEIA ANTREPRENOR #2022

Manualul cuprinde pașii tehnici de înscriere a cererilor de finanțare pe platforma informatică granturi.imm.gov.ro, precum și alte informații de interes pentru aplicanți.

PLĂCUȚE INFORMATIVE

Beneficiarele programului Femeia Antreprenor au obligația, așa cum prevede procedura de implementare, de a achiziționa două plăcuțe informative, cu dimensiune A3!

Modelele personalizate ale plăcuțelor, în funcție de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii de care aparține sediul social al beneficiarei, pot fi descărcate de aici:

Cele două plăcuțe vor fi plasate astfel:
– o plăcuță în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
– o plăcuță în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

LISTA APLICANȚELOR ÎNSCRISE,  ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR OBȚINUTE:

Pentru punctajele egale, conform legislației în vigoare, departajarea a fost realizată ținând cont de:

  • punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
  • punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
  • punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
  • punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
  • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
  • punctajul obtinut la criteriul aferent inserției pe piața muncii a unor categorii de personal (sectiunea G din criteriile de evaluare);
  • valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
  • data şi ora înscrierii în program.