Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordinul Ministrului publicat în Monitorul Oficial, măsuri pe care starea de urgență, în contextul răspândirii virusului SARS Cov-2, îngrijire vin în sprijinul IMM-urilor beneficiari ai programelor naționale destinate înființării și Întreținerea întreprinderilor mici și mijlocii care derulează MEEMA, respectiv:

• Program pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Națiunea Start-up – România, ediția 2017 și 2018

• Program de creare a activităților necesare pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață, ediția 2017 și 2018

• Program național multianual de microindustrializare, ediție 2017 și 2018

Lucrăm în continuare pentru o celebritate mai eficientă măsuri pentru mediul de afaceri românesc, gândit-ne permanent și care urmează după această criză. Este necesară o relaxare fiscală pentru funcționarea lor, de aceea, sunt propuse pentru crearea unor noi coronavirusuri, care să creeze măsuri concrete pentru beneficiarii programelor noastre. Economia va putea restabili, restabili și adapta noile cerințe. Suntem în dialog permanent cu reprezentanți ai mediului de afaceri pentru o minimizare efectivă a cauzelor negative de criză pandemică ”, a declarat Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În ceea ce privește ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 803, pe tot parcursul perioadei de urgență:

  • Se suspendă termenele instituite contractual referitoare la obligațiile de păstrare a locurilor de muncă, la cerere;

  • Administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, pe motivul obligației de a păstra locurile de muncă, sub rezerva de a monitoriza acest indicator după încetarea stării de urgență;

  • Contractul/acordul de finanțare se poate modifica, în condițiile dispozițiilor cuprinse în acesta și în limitele legii, prin act adițional semnat de ambele părți, cu semnătură electronică;

  • Aceste dispoziții NU POT conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 803/26.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 256/27.03.2020 dă posibilitatea beneficiarilor afectați de măsurile instituite de Ordonanțele militare să beneficieze, pe perioada stării de urgență, de prevederile OUG 29/2020 și OUG 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive.

Pentru a beneficia de aceste măsuri societățile aflate în perioada de implementare/monitorizare a contractelor de finanțare trebuie să parcurgă următorii pași:

Să notifice prin e-mail Agenția pentru IMM, Atragere Investiții, Promovare Export (AIMMAIPE) cu care a încheiat acordul de finanțare cu privire la solicitarea de a suspenda clauzele contractuale, pe perioada stării de urgență.

Să solicite online pe site-ul www.prevenire.gov.ro , în perioada imediat următoare, unul dintre tipurile de Certificat de Situație de Urgență -Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben), emise de către MEEMA.

ATENȚIE: Certificatul de Situație de Urgență NU ESTE NECESAR pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM!

În timpul perioadei, MEEMA va proteja aplicații în ceea ce privește implementarea sau monitorizarea, precum și partenerii bancari, prin care se suspendă vizitarea certificatelor și a monitorizării perioadei de urgență. Totodată, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va putea avea solicitarea beneficiarilor, îngrijindu-se în stadiul de implementare, pentru o perioadă prelungită de depunere în decont.