MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI,COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
Direcția Mediul de Afaceri
Calea Victoriei nr.152, Sector 1, București, România
Tel: +4 021 20 25 151;
E-mail: office@imm.gov.ro
www.imm.gov.ro
Sondaj Test IMM

Proiect de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
1. Considerați că legislaţia actuală din România privind incubatoarele de afaceri ar trebui
modificată?
DA
NU
2. Introducerea unor prevederi exprese privind acceleratoarele de afaceri va avea un impact
pozitiv asupra mediului de afaceri?
DA
NU
3. Considerați benefică simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri?
DA
NU
4. Considerați necesară reducerea numărului tipului de incubatoare de afaceri?
DA
NU
5. Introducerea unor termeni și expresii precum monitorizare post-accelerare eficientizează
cadrul legislativ în domeniu?
DA
NU
6. Sunteți de acord cu extinderea posibilităților de finanțare a incubatoarelor de afaceri prin
utilizarea oricărei surse identificate?
DA
NU
7. Considerați că modificările și completările în ceea ce privește cadrul legislativ de
funcţionare şi dezvoltare a structurilor de sprijinire a afacerilor, aduse prin actualul proiect
de act normativ, răspund nevoilor actuale ale antreprenorilor?
DA
NU