proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor […]