În contextul pandemiei de COVID-19 și a impactului asupra comerțului internațional, Comisia Europeană a lansat o revizuire a politicii comerciale și de investiții a Uniunii Europene, în vederea atenuării efectelor crizei provocate de coronavirus și a sprijinirii redresării economice.

În acest sens, Parlamentul European, statele membre UE, părțile interesate și societatea civilă sunt invitate să participe, în cadrul consultării publice lansate de Comisia Europeană, la dezvoltarea unei politici comerciale solide a UE, care să răspundă noilor provocări globale generate de criza provocată de noul coronavirus.

Nota de consultare (disponibilă în toate limbile oficiale ale UE la adresa http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_results.cfm?docid=158779) cuprinde subiecte relevante pentru politica comercială, cu  accent pe: construirea unei economii UE sustenabile, crearea de oportunități comerciale globale pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, sprijinirea competitivității sectoarelor industriale, creșterea rezilienței, consolidarea relațiilor comerciale și de investiții cu principalii parteneri comerciali și promovarea, prin intermediul politicii comerciale, a dezvoltării durabile.

Observațiile scrise, precum și răspunsurile la întrebările formulate de Comisie în nota de consultare pot fi transmise până la data de 15 septembrie 2020 la adresa de email trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.