Ratele dobândesc credite pentru IMM și microîntreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la ​​3 luni plus o marjă fixă ​​de 2,0% pentru creditele de investigații și de 2,5% pentru creditele / liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , se pot aplica norme metodologice pentru a adăuga un program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST România, aprobat luni de guvern.

Marja nu va include comisioane de administrare, comisie de risc precum și taxă aferentă operațiuni conexe activități de creditare cum ar fi taxe notariale, costuri legate de evaluare și apoi pot garanta garanții.

Firme mici și folosite, precum și îngrijirea microîntreprinderilor vor accesa linii de credite și împrumuturi pentru investigații și garanții de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor de administrare și de risc în limitarea a 800.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Bugetul schemelor de ajutor este de  781 milioane lei (161 milioane euro),  iar plafonul maxim de garantare este de  15 miliarde lei,  echivalentul în lei  3,1 miliarde euro.

În termen de  7 zile calendaristice  de date în vigoare a normelor metodologice,  instituții de credit transmite FNGCIMM cererile de înregistrare în program,  precum și pot solicita alocare de plafoane de garantare în funcții de stabilire a finanțelor pentru îngrijirea acordării în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Totodată, băncile vor transmite costurile totale pentru îngrijirea lor vor aplica aplicații financiare în legătură cu programul, cu încărcare în limitele de normă.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei. Aceste credite vor fi garantate de stat în proporție de 80%.

Statul garantează 90% din credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru care se încadrează în 500.000 de euro în cazul microîntreprinderilor și 1 milion de euro în cazul întreprinderilor mici.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici vor putea însă completa linile de capital de lucru cu credite de investiții până la plafonul total de 10 milioane de lei, finanțări care vor fi, de asemenea, garantate de stat în proporție de 80%.

În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, FNGCIMM mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități.

Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea următoarelor tipuri de garanții, proporțional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare. În cazul în care beneficiari dispun de garanții colaterale, instituția de credit va admite în garanție și aceste garanții colaterale.

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate și până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Perioada de reabilitare a unui sistem de ajutor statistic, respectiv în timpul îngrijirii se selectează beneficiari și se emite scrisori de garanție / acorduri de finanțare este limitată la datele din 31 decembrie 2020, iar în funcție de îngrijire se poate efectua plata grantului se întinde până la date din 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Nu suntem eligibili pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderilor mici și a unor sisteme din domenii / domenii: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și pregătesc stupefiante și psihotrope, activități de cercetare și protecție.