Dobânzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM și microîntreprinderilor vor avea, după perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor și comisioanelor, marje foarte mici, de 2% pentru finanțarea investițiilor și de 2,5% pentru credite și linii de credit pentru capital de lucru

Ratele dobândesc credite pentru IMM și microîntreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la ​​3 luni plus o marjă fixă ​​de 2,0% pentru creditele de investigații și de 2,5% pentru creditele / liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , se pot aplica norme metodologice pentru a adăuga un program de susținere a întreprinderilor mici […]

MEEMA înființează Registrul Național al Producătorilor de echipamente medicale necesare combaterii COVID – 19

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri lansează aplicația ”Registrul Național al Producătorilor” de echipamente, dispozitive medicale și nemedicale, materiale de necesitate destinate populației în lupta cu COVID-19. Prin intermediul acestei aplicații, ne dorim ca toți producătorii români care au obținut deja acreditarea pentru producția de echipamente medicale să se înscrie în acest registru, pentru […]