ORDINEA DE ZI

 

  1. Darea de seama a presedintelui Consiliului Director privind activitatea CIAf .
  2. Situatia financiar-contabila a CIAF la data de 23.09.2019;
  3. Excluderea din asociere a membrului SC Romconstruct Holding Grup SA ca urmare a neparticiparii (din anul 2010) la activitatile si intalnirile asociatiei CIAf (conform Statut CIAf , art . 12 lit. a si art 14).
  4. Imputernicirea dlui Simion Constantin Gheorghe in vederea reprezentarii CIAF cu puteri depline in fata oricarei entitati bancare pentru a deschide cont si a intreprinde orice operatiune financiar-contabila in numele si pentru CIAF;
  5. Imputernicirea dlui Simion Constantin Gheorghe in vederea reprezentarii CIAF in relatia cu Ministerul Justitiei (conform art. 34 4 OG26/200 modificata prin L 129/2019)
  6. Diverse :