Concretizarea proiectelor şi acţiunilor din domenii precum energie, agricultură și turism a constituit tema principală a discuţiilor dintre Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, şi Iannis Brachos, secretar general pentru relaţii economice internaţionale în Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.

“Încă avem un potenţial semnificativ de dezvoltare a relaţiilor economice – atât în plan bilateral, cât şi în plan regional. Domenii vaste precum energia, agricultura, turismul, transporturile, infrastructura, IT, cercetare-dezvoltare prezintă maxim interes şi oferă numeroase oportunităţi de cooperare, pe care trebuie să le valorificăm”, a afirmat ministrul Oprea.

Agenda europeană a constituit un alt subiect important al discuţiilor cu demnitarul elen, care s-a arătat impresionat de realizările Preşedinţiei României la Consiliul UE în primele luni de mandat. Ministrul Oprea a detaliat priorităţile şi iniţiativele româneşti în domeniile politicilor comerciale şi mediului de afaceri, propunând o cooperare strânsă pentru realizarea de progrese în aceste dosare.

Demnitarul elen a exprimat interesul țării sale pentru inițiativa lansată cu prilejul reuniunii ambasadorilor IMM în UE, SME ENVOYS, de revizuire a Small Business Act, în sensul adaptării la evoluții dinamice în domeniul digitalizării și ponderea majoritară a IMM-urilor în economie.

Ștefan Radu Oprea a insistat, de asemenea, asupra necesității de includere în noul cadru financiar anual a unui instrument de finanțare a start-up-urilor inovative și de creare a unei rețele de incubatoare și acceleratoare de afaceri la nivel european. Discuțiile pe aceste teme au relevat preocupări și interese comune ale celor două țări.

Totodată, ministrul Oprea a avansat propunerea de încheiere a unui memorandum de înțelegere în domeniile IMM și start-up-uri pentru aprofundarea cooperării: ” Am identificat, de asemenea, oportunități de cooperare la nivel european și la Marea Mediterană, unde România și Grecia ar trebui să aibă un rol mai activ“. Propunerea a fost acceptată și în perioada imediat următoare se vor realiza demersurile de încheiere a acestuia.

De asemenea, ministrul român a primit confirmarea susținerii Greciei pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În acest context, demnitarul elen a apreciat modalitatea în care funcționează, în România, programul one-stop-shop pentru investitorii străini, solicitând informații detaliate.

Informaţii de background

In anul 2018 schimburile comerciale dintre România și Republica Elenă au însumat 1,96 miliarde euro, în creștere cu 10% faţă de anul 2017.

Exporturile românești de bunuri au înregistrat 996,83 milioane euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,15% față de anul 2017, iar importurile 960,57 milioane euro – creștere cu 8,91%.

Balanța comercială este favorabilă României, înregistrându-se un excedent de 36,26 milioane euro.

În prezent, sunt înregistrate în România 7346 de firme elene, care dețin împreună un capital de 1,36 miliarde euro. Grecia se situează pe locul 9 în clasamentul pe țări de rezidenţă a investitorilor.