Ministrul Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel Breaz, a deschis la data de 26 martie 2019, la Bruxelles, conferința Tinere Generații Creative, desfășurată la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Conferința a accentuat importanța încurajării creativității tinerilor la nivel european, ca premisă pentru facilitarea inserției acestora pe piața muncii, dar și pentru consolidarea incluziunii sociale, a cetățeniei active și a responsabilității civice. Din această perspectivă, asigurarea accesului la cultură, inclusiv pentru tinerii aparținând categoriilor defavorizate, reprezintă un obiectiv important în transformarea Uniunii Europene într-un spațiu al accesului egal la oportunități.

“Președinția Română a Consiliului UE și-a propus să asigure o continuitate a măsurilor de sprijin la nivel european: pe durata parcursului școlar este necesară o mai bună consolidare a sinergiei dintre educație și cultură, prin promovarea artelor și a exprimării culturale, care să dezvolte creativitatea copiilor și a tinerilor, precum și potențialul acestora de inovare. Totodată, după terminarea școlii avem nevoie de măsuri UE de consolidare a antreprenoriatului în sectoarele culturale și creative, precum și de proiecte și inițiative menite să asigure formarea aptitudinilor digitale și a gândirii critice”, a declarat Ministrul Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel Breaz.

Rezultatele conferinței au fundamentat setul de recomandări politice Tinere Generații Creative, ce urmează să fie adoptate cu prilejul Consiliului miniștrilor culturii din 23 mai 2019.