MECRMA organizează TIMM 2016,

cel mai mare eveniment din România dedicat IMM-urilor

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri organizează Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii-TIMM 2016, cel mai mare eveniment din România dedicat IMM-urilor, la care vor participa cel puțin 450 de companii.

TIMM 2016 va avea loc în perioada 18-20 noiembrie, la Romaero Băneasa din București.

Companiile care își doresc să participe la târg trebuie să se înscrie pe site-ul www.aippimm.ro, la linkul http://programe2016.aippimm.ro/inscriereTarg/.

Aplicația “Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii-TIMM 2016” a fost lansată astăzi, 19 octombrie, la ora 10.00 și este deschisă pană la data de 15 noiembrie.

Ne dorim ca prin acest târg să punem în lumină IMM-urile, fie că vorbim despre antreprenori români sau investiții străine. Vorbim despre aproximativ 655.000 de IMM-uri, care reprezintă baza economiei românești, ele angajând 2,6 milioane de oameni și reprezentând în jur de 99,72% din numărul jucătorilor înregistrați în România care și-au declarat indicatorii financiari pe anul 2015*. La eveniment vor participa cel puțin 450 de companii mici și mijlocii și sperăm ca acest târg să se transforme într-un adevărat festival dedicat lor”, a declarat Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii-TIMM 2016 va cuprinde: conferințe, workshop-uri, dar și o expoziție pe secțiuni dedicate: promovării produselor și serviciilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii românești; promovării debutanților în afaceri; promovării IT, inventică și creație științifică; promovării educației antreprenoriale; instituțiilor și companiilor care furnizează produse și servicii pentru

 

 

IMM, promovării produselor și serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici și mijlocii din România.

Participarea expozanților la târg este gratuită, iar MECRMA va suporta cheltuielile de transport și cazare ale acestora.

În cadrul târgului, beneficiarii își vor putea prezenta și vinde produsele și, totodată, vor putea întâlni parteneri de business sau reprezentanți instituționali și vor avea ocazia să participe la conferințele și workshop urile organizate de minister.

Bugetul alocat acestui proiect este de 3.000.000 lei, schema de minimis fiind aprobată prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 .

*Date despre situația companiilor mari și a IMM-urilor din România, la 31 decembrie 2015 (conform datelor ONRC, preluate de la Ministerul Finantelor Publice)

La data de 31 decembrie 2015 în România erau înregistrate 993.804 de persoane juridice.

Dintre cele 993.804 de companii înregistrate, și-au depus situația financiară pe anul precedent 657.260 de persoane juridice. In categoria persoanelor juridice care nu au depus situațiile financiare pe anul 2015, pot fi persoane juridice aflate in insolventa, faliment, reorganizare judiciara.

Conform datelor din bilanț, cele 657.260 de persoane juridice au avut anul trecut o cifră de afaceri totală de 1.231.555.428.618 lei și un profit net de 80.530.800.221 lei.

De asemenea, aceste companii aveau un număr mediu de 4.050.927 de angajați.

Dintre cele 657.260 de persoane juridice care și-au depus indicatorii financiari pe anul 2015, un număr de 655.390 sunt IMM-uri (persoane juridice cu cifră de afaceri sub 50 de milioane de euro și mai puțin de 250 de angajați).

Astfel, IMM-urile reprezintă aproximativ 99,72% din numărul persoanelor juridice înregistrate în România care și-au declarat indicatorii financiari pe 2016.

IMM-urile au avut anul trecut o cifră de afaceri totală de 611.797.125.294 lei și un profit net de 47.915.789.336 lei.

De asemenea, acestea raportau pentru 2015 un număr mediu de 2.598.811 de angajați.

Pe bază de protocol ONRC a preluat pana la data de 07.10.2016, un nr de 658048 de situații financiare pentru anul 2015 depuse de către profesioniști la Ministerului Finanțelor Publice. Începând cu data de 01.01.2011 se aplica dispozițiile art. 185 coroborate cu cele ale art. 201 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum au fost modificate şi completate prin

O.U.G. nr. 90/2010, care au în vedere îndeplinirea obligației de depunere a situațiilor financiare anuale numai la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.