Participarea reprezentantilor Centrului Incubator de Afaceri- CIAf

la Grupul de Lucru  referitor la Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

Reprezentantii Centrului Incubator de Afaceri – CIAf au participat la  grupul de lucru din data de 22.09.2016, referitor la Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri reuniunea Consiliului de Export care a avut loc la sediul Ministerului Economiei, la care au fost prezenti reprezentanti ai: Ministerului Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, organizatiilor profesionale patronale, organizatiilor societatii civile.

În cadrul întâlnirii grupului de lucru, au fost discutate și stabilite următoarele:

1.Eventualele modificări și completări ale Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, printr-o Ordonață de Urgență, astfel:

 • în cadrul procedurii de acordare a titlului de incubator, să se aibe în vedere diferențierea/identificarea incubatorului înființat înaintea intrării în vigoare a legii (incubatoarele deja existente pe piață, care funcționează), incubatoarele înființate prin diferite programe finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe (special destinate pentru inființarea de incubatoare) și incubatorul nou ce urmează să se inființeze pe baza legii nr.102/2016, privind incubatoarele de afaceri;

 • acordarea titlului de incubator de afaceri la cererea incubatoarelor înființate înaintea intrării în vigoare a legii, cu o perioadă de monitorizare până la alinierea la criteriile de eligibilitate;

 • modificarea termenului de 10 ani prevazut in art. 7, alin (2), lit. c) conform căruia “dovada existentei in patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosinta pe o perioada de minimum 10 ani asupra acesteia…” astfel:

  • rămânerea la o perioadă de 10 ani pentru infrastructurile din proprietatea statului (ceea ce conferă o siguranță pentru incubatorul respectiv);

  • modificare perioadei în cazul infrastructurilor din proprietatea privată cu o perioadă de min. 5 ani;

 • introducerea la art. 10 a posibilității administrării incubatorului de afaceri de către fondatorul persoană juridică de drept privat, pentru a evita posibilele inginerii financiare cauzate de actualele prevederi ale Legii;

 • modificarea art. 3, lit. c) din: “ciclu de incubare – perioada de timp de 3 ani…” în: “ciclu de incubare – perioada de timp de maximum 3 ani…”

 • deducerea cheltuielilor pentru utilități;

2.Materializarea responsabilităților MECRMA:

 • stabilirea unor discuții separate pentru incubatoarele cărora li s-a oprit finanțarea prin programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri (discuții la care să participe cei care au implementat programul, reprezentanți ai Direcției Juridice din cadrul MECRMA și cei interesați din rândul mediului privat) și verificarea posibilității continuării acestui program;

 • introducerea de derogări privind termenele de existență a patrimoniului pentru incubatoarele înființate înaintea intrării în viogoare a legii incubatoarelor;

3.Concluzii/Propuneri:

 • modificarea Legii 102/2016 printr-o Ordonanță de Urgență, care să cuprindă următoarele:

 • armonizarea legii 102/2016 cu cele deja existente în domeniu;

 • lejeritate în definirea termenelor;

 • introducerea celor prevăzute la punctul 1 din prezenta minută;

 • introducerea punctelor de vedere ce urmează a fi primite pe email din partea participanților din cadrul grupului de lucru, în urma analizei acestora;

 • întocmirea normelor privind procedura de aplicare a legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, în paralel cu modificarea legii;